Meld deg på årets resultatliste

For at din deltakelse skal være med i den automatisk oppdaterte listen kreves det at tilgang gis ved å klikke på Connect with STRAVA.

Meld deg på ved å klikke her:

Kan tilgangen trekkes tilbake?

Det kreves tilgang fra hver enkelt deltaker for å kunne hente data fra Strava. Denne tilgangen kan når som helst trekkes tilbake via Strava sine nettsider (Strava.com -> Settings -> My apps -> Segmentkampen [Revoke Access]), og all innsamlet data vil bli slettet.

Mine tider vises ikke

Ved påmelding vil dine tider for i år hentes inn og den beste vil bli valgt, men det gjelder kun hvis man har et Strava-abonnement. Dette er en begrensning fra Strava sin side.

Det er kun offentlige økter som vi kunne hentes.

For de som ikke har Strava-abonnoment kan man allikevel få tidene hentet ved å følge oppskriften under.

  • Gå inn på økten med tiden du ønsker å benytte.
  • Gjør økten privat.
  • Gjøre økten offentlig igjen.

Hva betyr valgmuligheten View data about your activities?

Når det gis tilgang får man presentert en valgfri sjekkboks med teksten View data about your activities. Dette er nødvendig for at bestetid for gitt segment skal oppdateres automatisk når en ny økt blir lagt ut. Det er også nødvendig for at sletting eller skjuling (privat økt) skal fjernest automatisk fra listen. Uten dette valget må enhver gi tilgang på nytt når det er ønskelig at bestetid skal oppdateres, eller fjerne tilgang for at listen skal reflektere en oppdatering av gitt økt i form av sletting eller skjuling. Dette valget vil ikke føre til at det lagres eller samles mer data.

Hvilke data samles inn?

Det er kun følgende data som lagres:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Kjønn
  • Bestetid for gitt segment
  • Aktivitets-ID for segment med bestetid

Disse blir som nevnt slettet hvis tilgangen trekkes tilbake.